- V srpnu 2002 způsobily silné dlouhotrvající deště vzestup hladin řek Vltavy, Labe, Dunaje a dalších jejich přítoků. Toto vzedmutí dosáhlo úrovně stoleté vody. Povodeň způsobila smrt desítek lidí a škody v řádech miliard eur. Postihla území Česka, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska.

- Jednou z příčin katastrofální povodně je podle částí odborníků klimatický jev El Niño. Povodeň odstartovaly silné deště v Alpách. Povodňová vlna pak postupovala po Dunaji. Škody z této povodňové vlny však nebyly tak velké jako z následující.

- Tlaková níže způsobující srážky začala ovlivňovat počasí na Šumavě, Krušných horách a Krkonoších (v pramenné oblasti Vltavy a Labe). Výsledkem byla katastrofální povodeň, která postihla Dolní Rakousy, většinu Česka, Sasko a Durynsko.

- Nejhorší situace byla v Plzeňském a Jihočeském kraji. Praha utrpěla významné škody, když jí postihla nejhorší povodeň za posledních 200 let.