Slavnostním otevřením bylo završeno tříleté snažení strakonických lékařů o zavedení nové diagnostické metody. Nové pracoviště se nachází v přízemí pavilonu operačních oborů v blízkosti centrální recepce, čekárna pro chodící pacienty je z prostor jižního křídla budovy.

Pacienti imobilní budou přiváženi přímo od výtahů přístupovou chodbou z klinických oddělení a tento přístup právě vylučuje křížení s pacienty ambulantními. V průběhu června probíhá testovací provoz, postupný přechod na provoz je očekáván během léta 2018. Celkem během dvou let investuje Nemocnice Strakonice do moderních technologií z evropských zdrojů 96 milionů korun, významný podíl kofinancování jde z prostředků Jihočeského kraje.

Investiční náklady na přístroj SIGNA VOYAGER 1.5 T výrobce GE Healthcare Company Ltd. činí 27 415 985 korun bez DPH a jsou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu, náklady na stavební úpravy činily 3 355 601 korun DPH. Významným způsobem obě akce kofinancuje Jihočeský kraj.