Na plese byla slavnostně udělena „ Ceny starosty“ pro rok 2017 a to hned několika osobnostem a kolektivům v oblasti kultury a sportu. Všichni ocenění se slavnostně podepsali do Pamětní knihy města Vodňany.

V kategorii Vodňanská naděje byli oceněni: Tadeáš Grabic, Šimon Pužej, Jakub Budil, David Bečvář, Václav Větrovec a Adam Honzík. Cena pro Kolektiv roku v oblasti kultury byla udělena Divadelnímu souboru Podvod a v oblasti sportu týmu starších žákyň Sokola Vodňany, oddílu ve stolním tenisu.

Osobnostmi pro rok 2017 se stali Karel Burda v oblasti kultury, v oblasti sportu pak Josef Průcha a Václav Větrovec. Do Síně slávy vstoupili Jaroslav Šikl a Karel Čapka In memoriam.

Cenu starosty společně s dárkovým košem přijeli z rukou starosty města Vodňany Václava Heřmana. K tanci a poslechu hrála skupina Cross. Nechybělo vystoupení tanečníků a sólistů pěveckého oddělení ZUŠ. Ples se konal ve Všesportovní hale ve Vodňanech.