Tato kulturně společenská akce měla výbornou návštěvnost, sál praskal ve švech. Zahájení plesu provedl předseda mysliveckého spolku Strážka Číčenice František Holát, který přivítal všechny přítomné a popřál všem dobrou zábavu. Následovalo vystoupení souboru Pootavských trubačů, kteří přednesli lovecké fanfáry a skladby starých mistrů včetně slovního doprovodu.
K tanci a poslechu hrála opět oblíbená kapela Netolická pětka. Většina účastníků se v průběhu plesu dobře bavila jak tancem a poslechem hudby, tak i většina z nich si odnesla hodnotnou výhru z bohaté tomboly, která byla složena ze zvěřiny i darů od mnoha sponzorů.
Myslivecký spolek Strážka Číčenice tímto děkuje všem sponzorům.

František Holát, Václav Novotný