Jako vždy po vánočních svátcích je tu opět známá Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. Našimi městy i vesnicemi v těchto dnech procházejí skupinky koledníků, kteří se slovy známé koledy přejí lidem všechno dobré do nového roku. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen těm, kteří pomoc nejvíce potřebují - nemocným, postiženým, lidem na okraji společnosti. Tříkrálová sbírka je největší humanitární sbírkou v naší zemi a je i sbírkou s nejdelší tradicí - její počátky sahají na přelom tisíciletí.

Na Nový rok požehnal malým koledníkům v kostele sv. Jana v Radomyšli strakonický farář Otec Roman Dvořák. A potom už vyšli na tříkrálovou obchůzku. Možná se objeví i u vašich dveří a uslyšíte ono známé My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

V neděli 8. ledna se konal Tříkrálový koncert v kostele sv. Markéty. Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na Tříkrálovou sbírku.

Známá verze koledy:

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

Další verze:

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.
Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena.
Kdybys na slunce nechodil, byl bys svou tvář neopálil.
Slunce je drahé kamení, od kristova narození.
Nám třem se hvězda zjevila, která jakživ nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme se do Betléma brali.
Herodes král z okna kouká, vidí tři krále zdaleka.
Daleká-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše.
Co je v Betléme nového, že pospíchate do něho?
Narodil se tam spasitel, všeho světa Vykupitel.
To já tam taky musím jít, to malé dítě pozdravit.
A já černý vystupuju a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

Jitka Pavlíková, Strakonice