„Soutěž Mladý zdravotník má dlouhou tradici a je součástí úsilí Českého červeného kříže o zvyšování povědomí o důležitosti první pomoci mezi mladými lidmi. Letos se jí zúčastnilo 16 družstev v různých věkových kategoriích. Děti porovnávaly své dovednosti a znalosti jak v rovině teoretické, tak praktické,“ uvedla k akci tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.