„Hosty přivítal br. František Sáček, emeritní senátor br. Josef Kalbáč zavzpomínal na dětství a divadelní život Josefa Skupy. Krátce na Josefa Skupu vzpomněl místostarosta br. Rudolf Oberfalcer a nakonec také František Skupa, synovec Josefa Skupy,“ popsal atmosféru externí spolupracovník Strakonického deníku Jan Malířský.

Josef Skupa se narodil ve Strakonicích jako syn četníka 16. ledna 1892. Část svého dětství trávil v Mladějovicích, kde jeho strýc působil jako řídící učitel. Svá první loutková představení odehrál ve vlastnoručně vyrobených kulisách s papírovými loutkami. Rodina se později přestěhovala do Plzně, kde navštěvoval gymnázium.

Skupa v divadle projevoval značný talent a nadšení a velmi rychle se stal vůdčí osobností. Nejčastěji vystupoval s tradiční loutkou Kašpárka, ale v roce 1919 si od loutkáře Karla Noska nechal podle svého návrhu vyrobit podivného ušatého panáka, který se měl stát karikaturou přechytřelých měšťáků. Loutka dostala jméno Spejbl a poprvé s ním Skupa vystoupil na podzim roku 1920.

Josef Skupa se rozhodl obohatit ansámbl o další loutku a roku 1923 si nechal od Gustava Noska, synovce Karla Noska, vyrobit postavu Švejka, s nímž úspěšně vystupoval po tři sezony. Tím se jeho loutka Spejbla na čas ocitla mimo hlavní divadelní dění, protože ke Švejkovi a vlastně ani ke Kašpárkovi se příliš nehodil. V roce 1926 vyrobil Gustav Nosek jako překvapení pro Skupu jakousi zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Skupa se nadchl pro novou loutku, která brzy dostala jméno Hurvínek.

Josef Skupa zemřel 8. ledna 1957 v Praze.