"Instalace zaujímá vestibul, dvě mezipatra a 3. patro, kde je naistalována výstava obrazů uživatelů sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen, dále pak floristická a keramická tvorba s vánoční tématikou a také potravinové výrobky z přírodní zahrady Domova. Tuto tvorbu je možné si zakoupit v průběhu měsíce prosince a podpořit tak provoz sociálních služeb Domova," řekla ředitelka domova Klára Kavanová Mušková.

Výstava je nejen svou prezentací průřezem tvorby dvou významných sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta, ale také důležitým zastavením se a nadechnutím v adventním čase, který přináší již druhým rokem tíži současné pandemické situace. "Vnímám velkou potřebu těchto malých - velkých zastavení, které nesou prostotu, obyčejnost a návrat k úctě k ruční práci, k estetice a také kvalitním a zdravým potravinám, které dokážeme vytvářet z vlastních plodin všichni ve svých domovech… Stejně tak i náš linhartovský Domov v Chelčicích se svou rodinnou filosofií a pečlivou každodenní prací s uživateli přináší na Krajský úřad radost," dodala ředitelka.