"V roce 2017 se spolek Rally Faus Katovice, jak se tito nadšenci nazývají, rozhodl už po druhé věnovat finanční prostředky Dětskému domovu ve Volyni. Akce sice probíhala v závěru roku 2017, ale k trochu slavnostnímu předání došlo až v úterý 20. února 2018 v prostorách domova z důvodů pracovní zaneprázdněnosti aktérů z obou stran a také z důvodů toho, aby mohl být slavnostní akci přítomen poslanec Lukáš Kolařík, který se svým způsobem na akci také podílel," uvedl ředitel domova Jiří Pán.

Pozitivní dojmy si odnesli všichni účastníci slavnostního předání daru z obou stran.

Zástupci DD měli radost, neboť za získané prostředky mohou zajistit určité nadstandardní vybavení pro děti připravující se na lyžařský kurz, který domov v letošním roce pořádá na Železné Rudě, zástupci donátora pak z přijetí na DD, získání poznatků o náročné práci vychovatelů, prohlídky prací dětí domova.