Kritickým místem byl průjezd pod železničním mostem, ale vše se podařilo zvládnout bez problémů.

Markéta Bučoková, PR MěÚ Strakonice