Po volbách si výbor zvolil zvolil předsedou Miloše Sedláčka a místopředsedou Ladislava Ptáčka. Na vlastní žádost již nechtěl kandidovat Václav Králíček, který v odbočce odvedl neskutečné množství práce a bude velmi chybět. Za práci mu byl věnován alespoň dárkový balíček. Řízením valné hromady byl pověřen ing. Jan Hošek, zprávu o činnosti a výhledový plán na letošní rok přenesl předseda Miloš Sedláček a zprávu o hospodaření přednesl Václav Králíček, po volbách a diskuzi byl vydám výborný volební guláš. Na valné hromadě byl přítomen člen odbočky a starosta města Břetislav Hrdlička.

Jan Malířský, Strakonice