Konala se zde valná hromada tohoto spolu. Předseda Jan Žák připomněl činnost v uplynulém období, bratr František Sáček představil program na letošní rok. Největším počinem bude 31. října oslava 150 let spolku. Mezi hosty valné hromady byli členové jednoty z Týna Nad Vltavou, emeritní senátor Josef Kalbáč a místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer st. Ten také přislíbil podporu jednoty ze strany města a zároveň se stal členem.