Sbíralo se v širším okruhu i u železničního mostu. "Chtěli jsme také upozornit na přírodovědně cennou lokalitu Stará řeka, která již několik let neúspěšně čeká na revitalizaci - pořád nevíme, kde to vázne," dodává Jan Juráš.