Sobotní den přinesl pestrý kulturní program, který zahájilo vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy Strakonice pod vedením Alice Janotové. Kromě tanečních etud její svěřenkyně představily i choreografii s názvem Obrazárium, se kterou reprezentovaly v celostátním kole soutěžní přehlídky žáků tanečního oboru ZUŠ v Pardubicích. Na závěr tanečního bloku mladé tanečnice svým uměním namalovaly obraz na plátno. 
Tanečnice pak vystřídal strakonický smíšený pěvecký sbor Hlasoň pod vedením Marcely Mikové, následovala vernisáž výstavy Krajiny z druhé ruky. V přádelně také vystavovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Strakonice. Program uzavřela přednáška historika Karla Skalického a promítání Jaroslava Landsingera, kkterý ukázal několik filmů z archivu Muzea středního Pootaví Strakonice, které zachycovaly historii města.