„Chytili jsme ji v místním lese. Ani se nám nestihla představit. Její jméno neznáme. Už na ni ale u fotbalového hřiště čeká hranice dřeva,“ uvedl člen číčenického zastupitelstva Daniel Veselý, který přinesl čarodějnici na místo, kde ji následně pohltily plameny, v čele průvodu místních obyvatel. Na ohni si následně účastnící oslavy opekli špekáčky a společně se bavili. Připravené občerstvení bylo tentokrát ryze nealkoholické.

Teplárna Strakonice. Ilustrační foto.
Padlo jméno muže, který má vést strakonickou teplárnu

Keltové v tento den konali mnoho očistných obřadů, v noci se veselilo, tančilo a zpívalo. Pálily se ohně, které měly všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň zajistit ochranu pro období nadcházející. V Číčenicích předcházel v pátek pálení čarodějnic obecní ples v obecním hostinci, na jehož uspořádání opět přispěla v rámci projektu Oranžový rok ve svém okolí Jaderná elektrárna Temelín. „Z prostředků Oranžového roku v okolí temelínské elektrárny můžeme pořádat celou řadu sportovních, kulturních i společenských akcí. Tímto způsobem jich za normální situace, tedy pokud nejsou zavedena omezující protiepidemická opatření, spolufinancujeme ročně přibližně dvacet. Od tvořivých dílen přes různé výlety, tradiční akce jako je nyní například pálení čarodějnic či Silvestr, až po různé závody, turnaje a plesy,“ konstatovala starostka Číčenic Renata Regálová.

Rej čarodějnic.
VIDEO: Panská zahrada přilákala stovky čarodějnic

Díky Oranžovému roku je podle starostky život obcí v okolí Temelína mnohem bohatší. Podobné akce stmelují lidi, prohlubují dobré sousedské vztahy a přispívají k přátelské atmosféře v obci. „Jako pořadatelé jsou v tomto směru u nás velmi aktivní členové místního Číčenického klubu, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení či Tělovýchovné jednoty Blata,“ zdůraznila starostka.

Pod hlavičkou Oranžového roku, prostřednictvím kterého Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity měst a obcí v sousedství temelínské elektrárny, se každoročně uskuteční zhruba pět stovek různých akcí.