Cesta vedla po pěkné cestě, kterou po jedné straně lemuje koryto řeky Vydry plné obřích kamenů a ze strany druhé zpočátku hluboký šumavský les i skály porostlé mechem. Uprostřed cesty jsme se zastavili na Klostermannově mostě, ze kterého jsou krásné výhledy na Vydru. Z Antýglu na Turnerovu chatu vede cesta dlouhá 3 kilometry. Je příjemná i v letním vedru, protože je zastíněná a od řeky jde příjemný chládek, také je stále co obdivovat. Nakonec se před námi v zákrutu cesty vynořila silueta Turnerovy chaty, cíl našeho putování.

Na tomto místě stávala kdysi původní chata, ve které přespávali šumavští dřevaři na počátku století. Postupně se rozšiřovala, ale v roce 1932 chata vyhořela - důvodem vzniku požáru měl být údajně olej, na kterém se připravovali v restauraci proslulí pstruzi. Brzy potom na místě bývalé stavby vyrostla nová chata, která získala podobu, kterou známe dnes.

Plavecké závody ve Volyni.
Volyňskou pouť zpestří plavecké závody

V posledních letech Turnerovu chatu proslavil legendární Vydrýsek, který ve výběhu u chaty žil. Stal se hrdinou proslulých Večerníčků s vydřím hrdinou. Toho jsme už bohužel neviděli, ale na jeho místo nyní nastoupil psík mývalovitý, který obývá uprázdněný výběh s jezírkem. Z dřevěné terasy chaty je krásný výhled na protékající řeku, zajímavý je i potok, který pod chatou protéká a vlévá se do samotné Vydry.

Na Turnerovu chatu je možné dojít také z opačné strany, z Čeňkovy pily. Tato cesta je dlouhá pouze 1,5 kilometru.

Historie:
• Na svazích nad dnešní Turnerovou chatou zvaných Ve stoupách se v 18. století těžil křemičitý písek pro nedaleké sklárny. Lesní cesta podél Zhůřského potoka a Vydry sloužila svozu dřeva.
• V 19. století stál v místech dnešního pohostinství prostý srub. Podle knižního “Průvodce Šumavou” vydaného německy roku 1888 sloužil “cestářskému mistru jako přístřešek a k přenocování” při další stavbě silničky podél Vydry k Antýglu.
• Roku 1908 dalo město Kašperské hory postavit hostinec Thurnerhütte, pro který o rok později získalo i výčepní koncesi. Roubenka s neobyčejně krásnou polohou nabízela občerstvení nejen dřevařům, ale i stále početnějším turistům objevujícím krásy šumavské přírody.
• Součástí nájemních smluv Turnerovy chaty bylo, že se tu smělo čepovat jen pivo z kašperskohorského pivovaru. Nájemci byly zpravidla ženy, jejichž muži pracovali jako lesníci či dřevaři v okolních kašperskohorských lesích. Nájemci mluvili německy i česky, stejně jako většina návštěvníků. Chata byla tak i stanicí Klubu československých turistů.

Jitka Pavlíková, Strakonice