Nemocnice disponuje třemi aseptickými a jedním septickým sálem. Centrální rekuperační jednotka s přívodními komorami dokáže zajistit pro každý sál požadovanou teplotu, vlhkost i tlakové poměry. „Operační sály jsou tak vybavené moderní vzduchotechnikou. Stavební práce probíhaly ve dvou etapách, aby nedošlo k úplnému zastavení operativy. V první se rekonstruovaly sály A a B, v druhé sály C a D. Rekonstrukce probíhala za plného provozu i přes vánoční svátky,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Postup prací byl konzultován s personálem centrálních operačních sálů a koordinován podle aktuální situace na sálech. „Pandemie a s ní spojená omezení operativy pouze na akutní případy nám průběh výstavby i situaci na sálech usnadnila,“ dodal Tomáš Fiala.

Součástí modernizace byly i stavební úpravy, vytvoření nových prostupů stěnami a stropy, vybudování nových rozvodů vzduchotechnického potrubí a nová jednotka vzduchotechniky na střeše pavilonu operačních oborů.

Modernizace vzduchotechniky vyšla na více než 20 milionů korun. Byla spolufinancována z vlastních zdrojů nemocnice, Jihočeským krajem, z prostředků z Operačního programu ŽP a Státního fondu životního prostředí ČR.

Práce na modernizaci začaly loni 23. prosince 2020 a skončily kolaudací, která byla schválena v květnu.

Kateřina Koželuhová, referentka nemocnice