Tajemnice soutěže Vesnice roku Miroslava Tichá oslovila naši obec a další vítězné obce z roku 2019 a 2018, abychom vyjádřili názor na vyhlášení soutěže v roce 2021. Shodujeme se s názory starostů, kteří měli být v roce 2020 a 2021 v komisi soutěže, že tento rok není reálné vyhlašovat soutěž VR. Vždyť společenský a kulturní život na vesnicích je úplně zastaven a protipandemická opatření neumožňují účastníkům naplno prezentovat své obce. Tím pádem po nás žádná další obec zatím nepřevzala žezlo krajského vítěze soutěže. Pomyslně toto žezlo stále drží obec Čejetice, i když z praktické ani finanční stránky to nemá již žádný vliv. Ročník 2019 je uzavřen a je škoda, že i další obce loni a letos nedostaly kvůli pandemii stejnou příležitost stát se krajskými vítězi a prezentovat se v této soutěži.

Čejetice byly hodně úspěšné. Připomeňte jak.

V roce 2015 se Čejetice poprvé účastnily soutěže Vesnice roku. Získaly Modrou stuhu za společenský život. Obec také získala Cenu hejtmana Jihočeského kraje v kategorii Realizace úspěšného kulturně společenského záměru, a to za Rekonstrukci bitvy u Sudoměře. Za Modrou stuhu obec získala 900 000 Kč.

V roce 2016 komise Vesnice roku ocenila naši obec Bílou stuhou za činnost dětí a mládeže. Opět byly Čejetice odměněny částkou 900 000 Kč.

Rok 2017 přinesl obci Oranžovou stuhu v krajském kole za spolupráci se zemědělským subjektem. V celostátním kole se obec umístila na 1. místě a získala Oranžovou stuhu ČR. Za tento počin obec Čejetice získala 1 200 000 Kč.

V roce 2018 se obec v krajském kole soutěže umístila na 2. místě Obci toto umístění přineslo 500 000 Kč.

Největší úspěch obec Čejetice sklidila v roce 2019, kdy získala Zlatou stuhu, za kterou obdržela 1 800 000 Kč.

Na co byly peníze z roku 2019 použity?

Finanční ocenění, které je s umístěním v soutěži Vesnice roku spojeno, bylo použito na postupnou opravu chodníků v obci, rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ, výstavbu chatek a pergoly ve Sportovně rekreačním areálu Čejetice, budování dětských hřišť a regeneraci veřejné zeleně. Prostředky z roku 2019 za Zlatou stuhu obec Čejetice použila na financování rekonstrukce pohostinství v Mladějovicích. Pevně doufáme, že v roce 2022 budou podmínky pro realizaci soutěže i pro náš společenský a kulturní život příznivější a soutěž bude opět vyhlášena.