Zúčastnili se žehnání svící za katedrálou a následné mše, aby společně oslavili církevní Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice, který je zároveň i Světovým dnem zasvěcených osob.

Od školky po hospic

V českobudějovické diecézi působí nyní asi stovka řeholnic a řeholníků ve dvou desítkách mužských i ženských řeholích, další věřící patří do společenství laiků v tzv. třetím řádu. Nejpočetnější jsou ženské řehole jako např. Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, Kongregace Školských sester de Notre Dame, které vedou budějovickou školku U sv. Josefa, Congregatio Jesu ve Štěkni nebo boromejky, které se starají i o nemocné v prachatickém hospici. K mužským řeholím, majícím více členů, patří cisterciáci z Vyššího Brodu, salesiáni, kteří se starají o mládež v Českých Budějovicích, obláti z Klokot u Tábora nebo petrini, kteří vedou i programy pro rodiny, mládež nebo seniory.

Inspirace Ježíšem

„Zasvěcené osoby jsou kvasem růstu spravedlivější a bratrštější společnosti,“ připomněl při mši biskup Pavel Posád. „Co by se stalo, kdyby najednou nebyly žádné řeholní sestry ani bratři, a chyběli by v nemocnicích, misiích, ve školách a na dalších místech? Dovedete si představit církev bez zasvěcených osob? Je to nemyslitelné,“ zdůraznil biskup jejich nezastupitelnost pro život církve i celé české společnosti.

Mezi přítomnými byl také např. P. Cyril Tomáš Havel, generální představený Kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti čili petrinů, která vznikla před více než 130 lety v Českých Budějovicích. „Malé dítě, které Maria a Josef přinášejí do chrámu, a jejich poznání, mi připomíná, že spatřit Boží tvář znamená přijmout jej v tom, co je lidské a křehké. Vyhlížet a kontemplovat Boha ve slabosti a zranitelnosti své a druhých - k tomu je ideální především život v komunitě s bratřími a také kus dobrého řeholního života,“ dodává řeholní kněz.

Radek Gális