Celý travnatý prostor za kostelem vzbuzoval dojem, že jsme se ocitli na letní slavnosti - všude byla rozvěšena překrásná výzdoba s živými květy, lucerničkami a lampiony. Hosté měli možnost před začátkem programu vybrat si z bohatého občerstvení. V několika stáncích mohli příchozí obdivovat výrobky místních terapeutických dílen, v nichž klienti zařízení vytvářejí opravdu překrásné věci výtvarné i keramické. V první části večera diváci nejprve měli možnost shlédnout krátkou pantomimu, kterou secvičili klienti domova sv. Linharta. Bylo dojemné sledovat, s jakým nasazením i radostí předvedli tito klienti své vystoupení.

Následovala pohádka na motivy Andersenovy pohádky O Malence, kterou secvičily místní děti všeho věkového složení. I toto vystoupení si získalo srdce diváků - všechny děti hrály s plným nasazením a jejich bezprostřednost všechny potěšila. Jejich převážně zvířecí postavy krásně dotvořily roztomilé kostýmy. A po tomto milém dětském vystoupení už všichni přítomní netrpělivé čekali na zlatý hřeb benefičního večera, jímž bylo vystoupení známé folkové skupiny Nezmaři, kteří své posluchače nezklamali. Posluchači si rádi poslechli dobře známé i méně proslulé písničky a v mnoha případech zpívali s kapelou. Celý večer se nesl v pohodovém duchu, všichni byli naladěni na stejnou pozitivní vlnu, všichni se snažili přispět svým dílkem k úspěchu dobré věci.

Díky za pohodový srpnový večer s hezkými uměleckými zážitky patří mnoha obětavým lidem, kteří celou akci v Chelčicích připravili.

Jitka Pavlíková, Strakonice