Radomyšl

Velikonoční obchůzky nebyly letos povolené, ale v Radomyšli dostali nápad, čím kolední obchůzky nahradit. Řehtačky a hrkače se tu od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v určitých hodinách přesto rozezněly, ale pouze u domovních vrat každé domácnosti. Zároveň většina domů na náměstí dostala pestrou velikonoční výzdobu, ve výlohách byly také vystaveny rukodělné výrobky místních obyvatel. Na Velký pátek se křížové cestě v aleji vedoucí ke kostelu sv. Jana Křtitele otevřely obrazové skříňky s výjevy velikonoční událostí. Lidé, kteří směřovali na velkopáteční bohoslužby, si tak mohli prohlédnout malby jednotlivých zastavení, které se otevírají jen při výjimečných příležitostech.

Katovice

Katovické náměstí rozveselily před Velikonoci slaměné postavičky zajíce a slepičky a vedle stojící tři obří pestrobarevná velikonoční vajíčka. Celá tato scenerie byla doplněna ozdobenými břízkami. Zákoutí na katovickém náměstí posloužilo také jako speciální foto koutek. Lidé si zde při svých procházkách o svátcích pořizovali velikonoční snímky jako foto vzpomínku na letošní Velikonoce.

Velikonoční výzdobou se samozřejmě pyšnilo i náměstí Strakonic. Hlavní oslava Velikonoc se odehrávala v kostele sv. Markéty. Tradiční Boží hrob umístěný v tomto strakonickém kostele nesl aktuální poselství spojené s letošní celospolečenskou pandemickou situací. U tradičně instalované připomínky Kristova hrobu bylo zobrazeno celé složité spektrum starostí, bolestí i nadějí současné společnosti, které tato doba otevírá.

Letošní Velikonoce byly poznamenané množstvím omezení, ale vyvolaly vlnu nových kreativních nápadů, jak připomenout svátky jara jinak než v předchozích letech.

Jitka Pavlíková, Strakonice