S tímto svátkem bylo a mnohde dosud je spojeno několik zvyků. Vedle tříkrálových koled je nejznámějším zvykem označování příbytků třemi velkými písmeny K, M, B, za nimiž jsou namalovány tři křížky a letopočet. Lidová zbožnost za písmeny vidí legendární jména králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, avšak jedná se spíše o zkratku latinské věty Christus mansionem benedicat, neboli Kristus ať žehná tento příbytek.

Slova známé koledy připomínají, že na Tři krále chodili dříve také koledníci. Na tento zvyk v posledních letech navazuje známá Tříkrálové sbírka. Církevní kalendář označuje 6. leden nejen jako svátek Tří králů, ale také jako den Zjevení Páně.

Zatímco pro západní církev Vánoce první nedělí po 6. lednu končí, pro značnou část pravoslavných křesťanů 6. lednem vánoční svátky teprve začínají. Den zasvěcený Třem králům je ovšem pro většinu z nás především připomínkou dětství, kdy jsme v Betlémech hledali tři exoticky oděné muže přivážející dary narozenému Spasiteli. A tak tento den přináší poslední chvíle nejkrásnějších svátků roku, ale zároveň i přítomnost solidarity a sounáležitosti k potřebným a k dětem. V letošní Tříkrálové obchůzce chelčičtí spoluobčané podpořili ve veřejné sbírce registrované Obcí Chelčice u Jihočeského kraje polovinou dětské aktivity na Chelčicku a druhou polovinou sociální služby Chelčického domova sv. Linharta. "Ráda bych všem dětským koledníkům i mé kolegyni při obchůzce, Petře Tlapové, poděkovala za čas a chuť všem rodinám zazpívat a popřát požehnání v novém roce a všem laskavým dárcům děkuji za jejich otevřené srdce a štědrost," uvedla ředitelka domova Klára Kavanová Mušková.