Stavební povolení získala v minulých dnech přeložka silnice I/20 u Vodňan.
Rekonstrukce rozbitého úseku byla v plánu už loni. Ředitelství silnic a dálnic ale tehdy stavební povolení nedostalo. „Na tomto úseku nebyly vypořádány pozemky, v současné době je již vše v pořádku," vysvětlil tehdy za ŘSD Tomáš Voráček.
V rámci rekonstrukce roizbitého povrchu silnice má dojít zároveň k prodloužení připojovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/22 od Strakonic. Délka připojovacího pruhu totiž nevyhovuje platným normám.
Cenu, za jakou bude obchvat opraven, určí výběrové řízení. ŘSD ale odhad má. „Cena dle projektové dokumentace činí 190 milionů korun včetně DPH," uvedl Tomáš Voráček.
Pokud půjde všechno podle plánu, oprava přeložky by měla začít v červnu a skončit v září. Termín zahájení stavby bude záležet na tom, zda výběrové řízení na zhotovitelskou firmu proběhne bez průtahů a odvolání. Nejzazší termín dokončení je prosinec letošního roku. Tuto dobu připouští stavební povolení.