Oprava obchvatu u Vodňan by podle vedoucího oddělení údržby silnic Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje Tomáše Voráčka mohla začít v červnu. „Pokud vše proběhne v daných lhůtách a nikdo se nebude odvolávat, předpokládaná doba plnění zakázky je červen až září letošního roku," upřesnil s tím, že v únoru bylo vypsáno výběrové řízení.
Rekonstrukce byla v plánu už loni. Ředitelství silnic 
a dálnic ale nedostalo stavební povolení. „Na tomto úseku nebyly vypořádány pozemky, v současné době je již vše v pořádku," vysvětlil Tomáš Voráček.
Současně přiblížil částku, se kterou ŘSD počítá. „Cena dle projektové dokumentace činí 190 milionů korun včetně DPH," uvedl.
Jak dříve upozornil Jan Kudrle, který je v současné době pověřen vedením Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje, nejde o cenu konečnou. „Skutečná cena díla bude zřejmá až po skončení výběrového řízení," zdůraznil.
V rámci rekonstrukce povrchu rozbité silnice má dojít zároveň k prodloužení připojovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/22 od Strakonic. Délka připojovacího pruhu totiž nevyhovuje platným normám.