Velká část budoucí komunikace vede v tuto chvíli travnatým břehem mezi Zvolenskou a Radomyšlskou ulicí. Ale odtěžování zeminy již ukazuje novou komunikaci. Vytěžená zemina se odváží na připravené odkladové místo, které je umístěno vedle domu Mikado na strakonických Jezárkách.
Slavnostní zahájení stavby strakonického dopravního půloblouku proběhlo 9. března.

Stavbě stály v cestě čtyři domy, které byly postupně zbořeny. Poslední vila na Radomyšlské byla srovnána se zemí 13. května. Z druhé strany stavby půloblouku, v ulici Budovatelská, se připravují protihlukové stěny. V této části stavaři se stroji nejvíce pracují mezi rodinnými domky, proto musí být hluk zmírněný.

Alena Šrámková