Pokračuje realizace hlavního kanalizačního řadu a přidružené kanalizační větve, probíhají překládky inženýrských sítí (cetin, E.ON, vodovod) do definitivních tras. Dále byly provedeny výkopové práce pro založení a základy pilířů budoucí lávky pro pěší.

Strakonickému deníku to řekl stavbyvedoucí firmy M – Silnice, a.s., Praha Luděk Zemen.

V současnosti řeší stavaři dopravní omezení pro výstavbu okružních křižovatek. Nejbližší omezení bude v ulici Radomyšlská, kdy by 12. února měla být uzavřena asi na měsíc z důvodu výstavby nové kanalizace a vodovodu. Na tuto uzavírku bude navazovat další omezení pro již samotnou výstavbu křižovatky.