Environmentální cenu Josefa Vavrouška udělí 13. 7. Nadace Partnerství. Oceňuje konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl první federální ministr životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. Cena má tři kategorie: za dlouhodobý přínos, za výjimečný počin a za Eko zásek roku pro mladé.

Hanu Šantrůčkovou, profesorku ekologie, která se zaměřuje na biologii půdy, a zároveň děkanku Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity nominoval další Jihočech, původem Táborák prof. Jan Frouz, vedoucí Oddělení půdní zoologie budějovického Biologického centra AV ČR.

„Profesorka Šantrůčková významným způsoben rozšířila naše znalosti o roli přírodních procesů ve fungování a obnově ekosystémů horských smrčin,“ vysvětluje badatel, proč ji na cenu Josefa Vavrouška nominoval. „Přispěla významně k praktickému prosazování těchto zásad v ochraně přírody, zejména v NP Šumava. Má také schopnost spojovat a aktivizovat lidi. Její přínos je významný na řadě různých úrovní, od lokální po mezinárodní.“

Dodává, že existuje jen velmi málo osobností vědeckého světa, které by dosáhly tak významných výsledků na poli vědy a zároveň zásadním způsobem přispěly k jejich aplikaci do praktického života. „Chtěl zejména vyzdvihnout zásadní podíl profesorky Šantrůčkové na aplikaci bezzásahového managementu v horských smrčinách NP Šumava po proběhlých orkánech a následné kůrovcové kalamitě. Prof. Šantrůčková se jako členka vědecké rady národního parku, a posléze stínové vědecké rady, řadou svých vystoupení podílela na propagaci myšlenky bezzásahovosti těchto unikátních lesních ekosystémů.“

Nominaci podpořili i ředitel Entomologického ústavu BC AV ČR František Marec a ředitel Hydrobiologického ústavu Jan Kubečka. „Hanka je výjimečná osobnost, která v sobě spojuje kvalitního vědce a člověka, který se obětavě angažuje pro správné věci. Její uvážlivý odborný postoj, kterým dokázala čelit i nátlakovým akcím nejrůznějších lobbistických skupin a kmotrů je velmi hodnotným naplněním odkazu Josefa Vavrouška,“ okomentoval Jan Kubečka.

Nedostižný vzor

O cenu se bude ucházet také Lukáš Čížek. Toho nominoval David Číp, ekolog a vedoucí záchranné stanice pro hendikepované živočichy ZO ČSOP Jaro Jaroměř, pro kterého je Lukáš Čížek nedostižným vzorem vynikajícího vědce se srdcem zapáleného, urputného a nezlomného bojovníka za záchranu posledních zbytků biodiverzity, které v Česku ještě zbyly, a s dalšími průkopníky v oblasti ochrany přírody, jako je Martin Konvička, Jiří Beneš a Zdeněk Fric (všichni z Entomologického ústavu BC AV ČR ) se mu podařilo rozpoutat revoluci v do té doby relativně klidných vodách tehdejší příliš konzervativní ochrany přírody. „Pozoruhodný je jednak objem práce nejen v oblasti ‚tvrdé vědy‘, ale i v oblasti propagace výsledků aplikovaného vědeckého výzkumu v praxi,“ nastínil David Číp. „Tyto informace dokáže perfektně formulovat tak, aby je pochopil i naprostý laik. A ke všemu je dokáže ještě podat velmi vtipnou a zábavnou formou. Je to tak nedostižný vzor nejen pro vědce, kteří se od něho učí ‚občanskému aktivismu‘, ale současně i pro občanské aktivisty, kteří se od něho učí vědeckému a odborně podloženému přístupu. Je živoucí ukázkou zásadně chybějícího mostu mezi odborníky a zapálenými laiky.“

Zoolog Lukáš Čížek je vedoucím Oddělení biodiversity a ochrany přírody Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Oba jsou nominováni na cenu Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos, kterou získal např. biolog Mojmír Vlašín, jedna z vůdčích osobností ochrany přírody, který se podílel na záchraně vzácných horských ekosystémů v NP Šumava, dalším nominovaným je Václav Cílek, původně geolog, známý především jako publicista a filozof.