Na bezpečnost v silničním provozu dohlížejí denně nejen dopravní policisté, ale také policisté obvodních oddělení. Kontrolují dodržování silničního zákona a především stanovené rychlosti, požití alkoholických nápojů před jízdou, používání zádržných systémů, dodržování zákazu telefonování za jízdy a technický stav vozidla. Během roku probíhají dopravně bezpečnostní akce okresní, krajské či celorepublikové zaměřené na řidiče osobních vozidel, kamionů, ale také cyklistů.

Ve čtvrtek 17. srpna se dopravní policisté zaměřili na řidiče kamionů. Kontrolovali technický stav vozidel – osvětlení vozidla, viditelné závady brzdového zařízení, celistvost rámů, bezpečnostní prvky návěsu i vozidla, uložení a zabezpečení nákladu a další. Z karty řidiče policisté odhalí veškerá porušení, ať už překročení rychlosti nebo nedodržení doby řízení a odpočinku. Během čtyřhodinové silniční kontroly policisté zkontrolovali celkem 8 řidičů nákladních automobilů, z nichž tři z kontrolovaných porušili zákon – dva překročili stanovenou rychlost jízdy (bloková pokuta udělena na místě) a jeden nedodržení stanovené doby řízení a odpočinku (přestupek oznámen ke správnímu orgánu). Na místě byli přítomni také pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu, kteří se několikrát do měsíce s policisty podílejí na kontrolách, převážně tonáže celé nákladní soupravy.

Od začátku letních prázdnin do 16. srpna řešili policisté v okrese Strakonice celkem 57 dopravních nehod s jedním smrtelným zraněním, jedním těžkým a 28 lehkými zraněními. Mezi nejčastější příčiny patřil nesprávný způsob jízdy (42 nehod), v pěti případech za nehodou stála nepřiměřená rychlost, čtyři nehody se staly kvůli nedání přednosti v jízdě. U šesti řidičů, kteří havarovali, bylo zjištěno dechovou kontrolou požití alkoholu.

A protože během letních prázdnin bývají častými spolujezdci ve vozidlech děti, připravili policisté pro ně i pro ostatní spolujezdce Kvízy pro děti a dětské pasažéry, které dětem rozdávají při běžných silničních kontrolách. Snahou distribuce barevně ilustrovaného letáčku s pravidly silničního provozu osádce do vozidla je, motivovat osádku k rozhovorům na téma bezpečná jízda podle pravidel silničního provozu. Děti a rodiče tak využijí čas v autě na to, aby si společně povídali, jak bezpečně jezdit autem i na jízdním kole.