Slavnostního jmenování, které proběhlo v budově Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, se dále zúčastnili plk. František Vavera, náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů, brig. gen. Luděk Procházka, ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a funkcionáři HZS Jihočeského kraje.

Nově jmenovaný ředitel plk. Martin Sviták se narodil 12. prosince 1967. Absolvoval gymnázium v Českém Krumlově a v roce 1990 získal vysokoškolský titul na Vysoké škole bánské v Ostravě, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

K jihočeskému sboru nastoupil v roce 1990 k okresnímu útvaru Sboru požární ochrany v Českém Krumlově a byl ustanoven na místo staršího požárního specialisty. V roce 2001 se stal ředitelem odboru v Českém Krumlově v hodnosti kapitán, v roce 2001 postoupil na hodnost majora a v roce 2006 na hodnost podplukovníka. Na konci roku 2006 byl Martin Sviták jmenován do funkce náměstka krajského ředitele HZS Jihočeského kraje pro úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení. 1. ledna 2007 mu byla udělena hodnost plukovníka.

Výstava V kouři a plamenech v Galerii 140 představuje snímky profesionálního hasiče a vyšetřovatele požárů Martina Petráka, prezentuje veřejnosti i současné a historické vybavení a činnost hasičů z Tábora.
VIDEO: V Táboře zahájili unikátní výstavu. Vezme návštěvníky přímo na požár

Své bohaté zkušenosti a znalosti zúročil plk. Martin Sviták u řady zásahů či koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech na území Jihočeského kraje, např. při povodních, rozsáhlých požárech či větrných smrštích.

Plk. Marin Sviták se v oblasti požární ochrany podílí i na činnostech převyšujících krajský rozměr. Mezi tyto patří jeho činnost v odborných komisích MV-GŘ HZS ČR v oblasti technických prostředků požární ochrany, působí jako instruktor pro práce pod vodní hladinou. V minulých letech se aktivně zapojil jako lektor do spolupráce HZS Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity. Martin Sviták je členem Krizového štábu Jihočeského kraje.

Martin Sviták je členem SH ČMS v místě bydliště. Aktivně se věnuje požárnímu sportu a výchově dětí k hasičskému řemeslu.

Vendula Matějů, mluvčí HZS JČ