Nový skatepark bude první součástí těchto sportovišť v ploše navazující na stávající objekt zimního stadionu. Bude sportovištěm, které budou moci využívat všechny věkové kategorie jezdců jak na skateboardu, tak na kole, koloběžkách či bruslích od začátečníků až po zkušené jezdce.

Navržený skatepark bude poskládaných z na sebe navzájem navazujících prvků a překážek, které umožní plynulou jízdu sportovištěm. Překážky budou mít různou obtížnost a parametry, proto je důležitý jejich správný výběr a umístění ve skateparku, aby byl ve výsledku skatepark plně funkční.

Celý skatepark má být pomyslně rozdělen na větší sekce, které jsou designovány pro určitý druh využití, skateboard, kolo atd. Všechny překážky ve skateparku budou využitelné pro všechny výše uvedené sporty, ale některé se od sebe liší v detailech a některých parametrech, čímž se stávají lépe funkční pro daný sport - kolo nebo skateboard.

Budoucí skatepark v sobě bude mít skateboardovou sekci, streetová s vyššími a technickými překážkami jako jsou různé funboxy nebo pyramida, streetové spoty se schody, raily a zídky. Sekce plazza bude spíše rovná plocha s menšími překážkami, různé slideboxy a raily. Dále ve skateparku najdeme kolovou část s vyššími rádiusy a funboxem. Skatepark bude doplněn minirampou, která bude mít parametry menší a jednodušší překážky pro snadné učení.

Všechny sekce budou vzájemně propojené a bude možné celým skateparkem souvisle projíždět a využívat všechny překážky. Současně jednotlivé sekce umožní samostatné využívání pro daný sport, aniž by se navzájem uživatelé nějak omezovali nebo ohrožovali.

Celý areál je navrženo doplnit zelení a veřejným osvětlením. Předpokládané finanční náklady jsou 12 661 574 Kč s DPH.

Nadace ČEZ vyhlásila na rok 2021 otevřené grantové řízení Oranžové hřiště. Město Strakonice podá žádost o grantovou podporu, která je určena pro výstavbu a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových hřišť. Maximální výše příspěvku činí 2 000 000 Kč. Pokud by byla podpora poskytnuta, pak by odhadované finanční náklady na celkový projekt činily necelých jedenáct milionů. Rada města souhlasila s podání žádosti o grantový příspěvek.

Ing. Markéta Bučoková