Část z rozpočtu pokryje i náklady na digitalizaci povodňového plánu. „Rozhlas je už nefunkční. Jsou nutné nové rozvody. V některých okrajových částech města nebyl rozhlas slyšet. Současně přejdeme z analogového vysílání na digitální,“ informovala Blanka Vykusová, projektový manager.

V současné době probíhá příprava výběrového řízení. „Celý projekt bude dokončen ještě v letošním roce,“ doplnila Blanka Vykusová.  Na digitalizaci povodňového plánu dnes přechází většina obcí. „Lépe se s tím bude pracovat. Urychlí nám řešení případných krizových situací,“ informovala Blanka Vykusová.