„Park prochází zásadní obnovou. To znamená, že byly odstraněny všechny původní keře a rostliny včetně několika vzrostlých náletových stromů. Ze stromů zůstaly dvě původní katalpy, budou vysazeny další tři a vedle pomníku dva javory,“ řekl starosta Luboš Peterka.
Letos 12. října pak v rámci oslav 100 let republiky bude ve středu parku zasazena památná lípa.

Dále budou zrekonstruovány chodníky, vysazeny nové keře, trvalky, vybudován nový trávník a osazeno šest laviček.
Náklady by neměly přesáhnout 600 000 korun. Revitalizací tak místo původní „džungle“ vznikl nový krásný otevřený prostor pro odpočinek a relaxaci.

V pondělí 7 května se zde uskutečnil pietní akt k 73. výročí konce 2. světové války. Dále si přítomní připomněli rovněž 100 let republiky a 100 let RAF v souvislosti s rodákem a pilotem bombardéru RAF Janem Matějkou.