Silné srážky, které se proměnily v proud vody, jež se hnal na domy, spadly nad Novým Dražejovem nejprve v neděli 2. června 2024. Týden na to se celá situace opakovala. „Není to poprvé, je to jev, který se opakuje tak v posledních dvou letech. Bere nám to fyzické síly, psychické síly i zdraví. K nám se naštěstí voda do obytných prostor nedostala, ale jen díky tomu, že manžel byl pohotový a dal před dveře desku, která vodu odklonila. Ale garáž jsme měli vyplavenou a plnou bahna. S úklidem nám pomáhali hasiči," říká obyvatelka Nového Dražejova, která řekla Deníku své jméno, ale v článku si ho nepřála uvádět.

Popisuje, že lidé z postižených ulic jsou zoufalí a naštvaní. „Nevím, jak jinam, ale k nám nepřišel ani nikdo z vedení města, aby se informoval, co se stalo a zeptal se, zda nepotřebujeme nějakou pomoc. Přitom bychom chtěli situaci řešit. Chceme vědět, kde se stala chyba, proč jsou ulice Nového Dražejova v posledních dvou letech opakovaně zaplavovány, vždyť předchozích osmnáct let se nic podobného nestávalo,“ zmiňuje vyčerpaným hlasem žena. Dodává, že osobně si myslí, že jedním z důvodů by mohlo být svedení původní vodoteče do potrubí, případně nová výstavba, která se napojuje do původní kanalizace, která je na nové poměry poddimenzovaná.

Na problém, který se v městské části Nový Dražejov opakuje reagovalo vedení města svoláním schůzky. V úterý 11. června 2024 sešlo s dotčenými organizacemi a odbory, aby byla navržena možná řešení. „Prvotní následky pomohli odstranit zaměstnanci technických služeb společně se sborem dobrovolných hasičů. Prioritně budou pročištěny také obě strouhy odvádějící vodu z přívalových dešťů. Jde o první možné nápomocné řešení celé situace,“ uvedla k výsledku jednání tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Zmínila, že již v loňském roce bylo domluveno posílení kanalizace v úseku ulice Nová směrem k řece s větší dimenzí prostupu pod hlavní komunikací, která tvoří přirozenou vodní hráz. „Stávající kanalizace není schopná propustit přívalové deště společně s bahnem z polí. V tuto chvíli je v realizaci projektová dokumentace pro získání stavebního povolení. V pondělí 17. června se máme opakovaně sejít s projektantem a komunikovat detaily,“ sdělil místostarosta Rudolf Oberfalcer. Zároveň dodal: „Dále budeme jednat o možnosti klasického řešení v podobě akumulace dešťové vody do otevřených poldrů a zasakovacích koryt.“

Návrhy řešení jsou však dlouhodobého charakteru a není možné je realizovat s okamžitou platností. „Nicméně veškeré možné kroky, jak pomoci majitelům vytopených nemovitostí se dělají. Jakmile bude hotová projektová dokumentace a vydané stavební povolení, už nic nebude bránit samotné realizaci. Problém je však i v systému hospodaření na přilehlých pozemcích nad nemovitostmi. Opakovaně byl hospodařící subjekt upozorněn na nevhodné obhospodařování pozemků, avšak zatím bez jakékoliv odezvy,“ dodala mluvčí radnice. Město se podle ní bude snažit vyjednat i změnu způsobu hospodaření na pozemcích.