Strakonická nemocnice dostala osm monitorů dechu.Strakonická nemocnice dostala osm monitorů dechu.Zdroj: Kateřina KoželuhováVe strakonické porodnici jsou monitory dechu standardně vybavené všechny postýlky. „Maminky si mohou zařízení zapůjčit také domů. Přístroj sleduje dech miminka a slouží jako prevence náhlého úmrtí novorozence. Maminkám dodává potřebný klid, že je jejich dítě v bezpečí,“ uvedl k daru ředitel nemocnice Tomáš Fiala, který si váží dlouhodobé spolupráce s Nadací Křižovatka a také přízně společnosti NAFO, díky které mohla nadace monitory pro strakonickou porodnici zakoupit.

Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. „Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v 70 nemocnicích v celé ČR,“ popsala regionální manažerka pro Čechy Miloslava Stibůrková.

HROZBA

Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. „Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav,“ uvedl primář gynekologicko porodnického oddělení Václav Vlášek. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy.

O zapůjčení nebo pořízení přístroje má už nyní zájem budoucí maminka Michaela. "Naši mi vyprávěli, že jsme jako kojenec měla laryngitidu a mohla jsem umřít. Žádné takové přístroje na hlídání tehdy nebyly. Ani chůvičky. Nechci to zažít u svého dítěte," řekla.

O NADACI KŘIŽOVATKA

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v ČR aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do roku věku. Díky dárcům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.

Za 28 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic 11 200 monitory dechu v celkové hodnotě bez mála 40 milionů Kč.

MAMINKO, DÝCHÁM

Cílem a smyslem projektu Maminko, dýchám je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům výpůjčku monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096/0600 (MONETA Money Bank)