Oficiální jednoslovný název Česko, v překladu Czechia, nemá nahradit název Česká republika, bude jen jeho kratší alternativou. Krátký název se hodí podle ministerstva zahraničí hlavně tam, kde není třeba používat formální označení. Přesto, jak ukazuje graf, nejste této alternativě nakloněni. Hned po osamostatnění státu v roce 1993 se objevovaly snahy o zavedení kratšího obecného jednoslovného názvu. Jako tento jednoslovný název se dnes používá slovo Česko, nezanedbatelná část veřejnosti však dosud k tomuto názvu zaujímá z různých důvodů nepříznivý postoj.