"Ke konci října má být dokončena rekonstrukce ulice Dr. Hajného a ulička Dr. Hajného ve Vodňanech," řekl Strakonickému deníku starosta Václav Heřman. Probíhající pozemní práce zatím zkomplikovaly řidičům vjezd do města a obyvatelům znesnadnily průchod za nákupy do zdejších supermarketů.

„ Veškeré stavební práce pokračují v dohodnutém termínu. Zemní práce jsou z velké části dokončeny. Domy v ulici Hajného jsou k dnešnímu dni již napojeny na novou kanalizaci a vodovod, “říká Václav Heřman, starosta města Vodňany.

Veškeré přípravy pro kompletní rekonstrukci ulice Dr. Hajného běžely již od roku 2012. Vlastníkem komunikace je SÚS - Správa údržby silnic JčK a vlastníkem veškerých sítí, chodníků a uličky je město Vodňany. Finanční resort města přispívá na rekonstrukci částkou 5,235 milionu korun včetně DPH.

„Nenastanou-li nějaké komplikace, měli bychom dodržet termín, jejímž garantem je firma
PORR a.s. Malé zdržení nastalo při pozemních úpravách v boční uličce Dr. Hajného. Špatná průjezdnost této uličky těžkými pozemními stroji práci zkomplikovala. Koncem týdne budou i v tomto úseku všichni obyvatelé připojeni na novou kanalizaci a vodovod,“ informuje Václav Heřman.

V rámci rekonstrukce, na kterou vodňanští tak dlouho čekají, bude hotová nová kanalizace, vodovod, přeložený plyn, nové osvětlení a povrchy vozovky a s tím související i celková rekonstrukce chodníků. Opravenou silnici při vjezdu do města od obchvatu uvítají hlavně řidiči.

Lenka Pokorná