Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dle jeho vyjádření soukromý veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě informaci o úhynu slepic v neregistrovaném malochovu. Od víkendu potom uhynula více než třetina z celkem 36 chovaných kusů. "V těsné blízkosti chovu se nachází rybník s volně žijícími kachnami, nelze vyloučit kontakt slepic s nimi," dodal, že laboratorní vyšetření ve středu 17. března potvrdilo u uhynulých kusů virus ptačí chřipky subtypu H5N8.

Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. "Krajská veterinární správa také vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření," shrnul Vorlíček.