Sobota 24. května

Rekapitulace z pátku 23. května - prvního dne voleb do Evropského parlamentu - není nijak veselá. Podle některých odhadů se účast totiž pohybuje mezi 9 a 15 procenty. "Obávám se, že se to během soboty nijak výrazně nezvýší," řekla v sobotu 24. května hodinu po otevření volebních místností předsedkyně komise volebního obvodu 22 v ZŠ Dukelská ve Strakonicích Ivana Řandová. Během pátku tady přišlo z 911 oprávněných voličů 83, což byla účast 9,11 procent.

O něco lepší výsledek zaznamenali v budově bývalé ZŠ Lidická. Tady v pátek byla účast 14,9 procenta.

Ani na druhém konci okresu nebyla situace jiná. Potvrdila nám to zapisovatelka z volebního obvodu 2 v budově Městského úřadu Blatná Marie Hájková.  "Ze 798 voličů byla v pátek účast 9,27 procenta. Ani v sobotu ráno to není lepší, lidé nechodí. Je to u nás stejné jako v celé republice," dodala.

Pátek 23. května

Například v Bělčicích mají v seznamu 750 voličů. Krátce před 18. hodinou - tedy necelé čtyři hodiny po zahájení voleb - si jich odškrtli 19. "Před pěti lety bylo víc lidí. Asi měli k Evropskému parlamentu víc důvěry," říká členka komise Hana Bobková, a dodává: "Lidé mají pocit, že se jich tyto volby netýkají."

Podobná slova jsme slyšeli i ve Strakonicích a na mnoha dlších místech. V obci Zvotoky dokonce kolem 18. hodiny z 55 voličů nepřišel nikdo.

Referendum ve Vodňanech

Referendum k výstavbě pily ve Vodňanech má podle neověřených odhadů o něco větší účast než volby do Evropského parlamentu. Podle Ivety Kasalové z volebního obvodu č. 7 z komise pro referendum přišlo v pátek k jejich urně asi 10 procent. Vodňanští mohou volit v 11 okrscích.

Obří pilu ve Vodňanech chce stavět rakouský investor Holzindustrie Schweighofer. Podle prvotních odhadů jsou lidé proti výstavbě. Slibům Rakušanů o vytvoření 500 pracovních míst či výstavbě obchvatu Vodňan nevěří. "Slyšela jsem, že vytvoří 300 až 500 míst. Ale potřebují specialisty a na lidi z Vodňanska  zbude jen bída," uvedla Františka Polanská.

Oproti tomu má pila i své zastánce. Například již zmíněnou Ivetu Kasalovou. "Myslím si, že firma myslí svoje záměry vážně. Věřím jí," vysvětlila. 

Evropské volby

Lidé budou vybírat jednadvacet českých poslanců do Evropského parlamentu. O přízeň voličů se uchází 38 volebních stran.

Každá má jeden hlasovací lístek. Volič si může vybrat pouze jeden hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Hlasovací lístek vloží volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků do úřední obálky a následně jej vhodí do volební urny.

Hlasovací lístky měli obdržet voliči nejpozději tři dny před volbami, tj. 20. května. Pokud je některý volič neobdržel vůbec, pak si je může vyzvednou ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. Voli je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR. Prokáže to platným občanským průkazem anebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem. Lidé, kteří se například z důvodu nemoci nemohou do volební místnosti dostavit, mohou požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby se k němu dostavila s přenosnou volební urnou.

V pátek 23. května jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. května pak od 8 do 14 hodin.

Z unijní osmadvacítky si volí své europoslance ještě Irové. Britové a Nizozemci tak učinili ve čtvrtek. Volební seriál bude pokračovat v sobotu, kdy končí česká část eurovoleb a hlasovat se bude také v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku. Zbývající státy EU nechaly hlasování na neděli. Výsledky tedy budou zveřejněny v neděli 25. května ve 23 hodin. 

K otázce obří pily se musí vyjádřit nejméně 1883 lidí

Pila ano, nebo ne? Takovou otázku řeši v místním referendu obyvatelé Vodňan. Dřevozpracující závod o rozloze přibližně 50 hektarů nedaleko města chce postavit rakouská firma Holzindustrie Schweighofer.

K urně může podle tajemníka města Vodňany Jiřího Hořánka přijít až 5380 osob oprávněných hlasovat. „Pro platnost rozhodnutí v místním referendu je nutná účast alespoň pětatřiceti procent oprávněných osob. V případě Vodňan je to podle seznamu oprávněných osob přinejmenším 1883 hlasujících," upřesnil.

Aby bylo místní referendum současně i závazné, musí se pro některou z možných odpovědí vyslovit nadpoloviční většina osob, které se referenda zúčastnily, přitom tato nadpoloviční většina musí tvořit alespoň 25 procent osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. „V tomto případě jde o 1345 obyvatel," zmínil se Jiří Hořánek.

Pokud referendum ukáže, že jsou Vodňanští pro výstavbu pily, musí město podle místostarosty Pavla Janšty změnit územní plán v dané lokalitě na průmyslovou zónu. „Firma musí také získat práva 
k pozemkům. Následně vznikne konkrétní projekt závodu, který musí odpovídat všem platným zákonům a nařízením," dodal.

Záměr výstavby dřevozpracujícího závodu musí také projít posouzením vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Jedná se o studii, jejímž cílem je vyhodnocení, zda je z hlediska vlivu na životní prostředí vhodné stavbu realizovat, respektive za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Při nesplnění podmínek může EIA pile vyhlásit stopku.

Proces od místního referenda k zahájení stavby by 
v nejrychlejším možném případě trval dva až tři roky.

Grafika - referendum Vodňany

Kdo může hlasovat?
- Ve městě Vodňany je hlášeno k trvalému pobytu k 21. květnu 2014 celkem 6 534 obyvatel.
- V seznamech voličů (také k 21.5.2014) je pak zapsáno 5 380 osob.
- V místním referendu je oprávněna hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva města.