Největší atrakcí se v pátek pro děti stali průvodci v kostýmech Bílé paní a dvorního šaška, kteří dětem v pozdním večeru kromě interiérů strakonického hradu ukázali i venkovní hradby. V potemnělých síních si děti svítily lucernami a vyslechly výklad prohlídky i pověst o Bílé paní.

Děti zaujal především výstup po schodech směrem k věži. „Nejvíc se mi líbilo cimbuří. Chvilku to bylo i trochu strašidelné,“ řekla Anička z páté třídy. I devítiletý Vašek se na prohlídku těšil. „O středověk se dost zajímám. Vůbec jsem se nebál, protože jsem už byl na táboře, kde jsme šli za tmy jen s baterkami,“ dodal.

Noční návštěva hradu se stala vyvrcholením akce zvané Noc s Andersenem. Dětské oddělení Šmidingerovy knihovny připravilo pro 30 dětí ze 4. třídy F.L. Čelakovského a dalších dětských čtenářů program se soutěžemi a hrami.

Přes noc tato akce proběhla vůbec poprvé, děti si donesly spacáky a nocovaly mezi regály s knihami.