Původně farní kostel byl založen strakonickým pánem Bavorem III. na přelomu 13. až 14. století ve starobylé vsi Lom.

Kolem kostela začal vznikat hřbitov, který je dnes jediným ve městě, dříve byly hřbitovy kolem každého zdejšího kostela. Tento původně farní postupem času ztrácel významu, až se z něj stal kostel hřbitovní.

Po slavení eucharistie, zahrál strakonický žesťový kvintet svůj dechový koncert, poté ing. arch. Kupka hovořil k dějinám kostela, dále zazpíval chrámový sbor, po něm Otec Roman Dvořák hovořil o symbolikách v kostele a na hřbitově, poté opět ing. arch. Kupka provedl farníky po hřbitově .

Nejprve do kaple sv. Vojtěcha, kde jsou hroby rytířů a kněží Maltézského řádu a dál do kaple Nejsvětější trojice později známé jako kaple dědičných pošmistrů a nakonec ke kříži uprostřed hřbitova, kde se při pohřbech loučí se zemřelým, a zde byla přednáška ukončena. Po ní zahrála kapela strakonické farnosti nádherné písně. Závěr provedl Otec Roman a po půl jedné v noci se farníci rozešli.

Během celého večera se všichni mohli občerstvit v přestavěné márnici na společenskou místnost, kde dostali žloutkový věneček, rakvičku se šlehačkou, černý čaj či kávu. A tak platilo po vzoru filmu Marečku podejte mě péro oné "sejdeme se na hřbitově" a pro nás potom "sejdeme se v márnici".

Celý večer byl velmi dobře zajištěn a každý si odnesl krásné zážitky a možná našel i svou novou cestu životem. K tomu přikládám pár fotek některé i z míst, kam se běžně nepodíváte.

Jan Malířský