Pouhá třicítka lidí přibyla za uplynulý měsíc v evidenci strakonického úřadu práce. Z tohoto úhlu pohledu se dá označit situace v okrese za velice klidnou. Vždyť i míra nezaměstnanosti se posunula nahoru za uvedené období jen o necelé dvě desetiny a činí nyní 5,59 procenta.

Hlavní bolest však i nadále přetrvává. Na jedné straně je 2162 nezaměstnaných, na druhé nabídka 1156 volných míst. Teoreticky by míra nezaměstnanosti mohla tedy být ještě o polovinu menší. Ve skutečnosti je ovšem mezi těmito lidmi řada těch, kteří mají nějaký handicap, ať už ten zdravotní, či jiný. Problémy mají ti starší, matky s malými dětmi i lidé s nedostatkem kvalifikace.

„Přijdu na úřad práce a prakticky mi tam nemají co nabídnout. Je mi dost přes padesát, jsem zdravotně postižená a nemám maturitu. Do důchodu je přitom ještě poměrně daleko,“ postěžovala si žena, která si však nepřála zveřejnit své jméno.

Zcela beze změn však tentokrát zůstal počet uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní schopností, stejně jako před měsícem jich bylo 461. Poznenáhlu se ale začíná zvyšovat množství absolventů škol evidovaných úřadem práce. K 31. srpnu jich bylo rovných 90, což je o 21 více než předtím.

Situace se příliš nezměnila, ani pokud jde o jednotlivé regiony strakonického okresu. I tentokrát na tom bylo nejlépe Blatensko, kde míra nezaměstnanosti činila 5,28 procenta. Za ním opět stálo Volyňsko (5,62), třetí bylo Strakonicko (5,74) a poslední Vodňansko (6,94).