Stalo se tak na schůzce se zmocněnci a kandidáty volebních stran v pondělí 14. října na radnici. Jako důvod uvedl Karel Janský možnost vzniku korupčního prostředí při sjednávání podmínek výlepu volební inzerce na sloupech a zábradlí. Město totiž uvedlo, že podmínky budou dojednávány ústně na odboru dopravy. "Neříkám, že je to záměr, ale je to špatný přístup. Podmínky budou dojednávat zaměstnanci úřadu, tedy vaši lidé. A opět hrozí, že budete mít kontrolu, navíc nebude možné nic zpětně dohledat," řekl na adresu místostarosty Rudolfa Oberfalcera a zároveň jednoho z předáků hnutí Strakonická Veřejnost (SV), vítěze voleb 2014 a 2018. Také přečetl stížnost, kterou zaslal na ministerstvo vnitra.

Rudolf Oberfalcer námitku připustil, ale odmítl, že by šlo o záměr. "Zaslali jsme na ministerstvo vnitra příslušné dokumenty o volební reklamě ohledně voleb 2019 a žádnou námitku jsme neobdrželi. Vaše připomínky ale probereme na jednání rady ve středu 16. října," řekl Rudolf Oberfalcer.

Do opakovaných volem 14. prosince jde deset volebních stran. Loni jich bylo 14.