„Poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem, ať výrobou, donáškou, nákupem dárku, sponzorstvím nebo zapůjčením prostor zapojili do této formy pomoci," říká za organizátory Dagmar Paterová. Vánoční jarmark funguje ve Strakonicích od roku 2005. Letošní výdělek je zatím nejvyšší, a to 73 608 korun.