„První zastávkou byly Lažany, o nichž je první písemná zmínka z roku 1384, kdy ves náležela Ješkovi z Lažan, od roku 1402 do poloviny 16. století je zde rod Žákavců. V 18. a 19. století měl ves rod Enisů z Atteru,“ říká Jan Malířský.

Původní tvrz ze 14. století byla v 16. století přestavěna na zámek. V druhé polovině 20. století sloužil jako domov důchodců. V restituci jej pak získal dědic po hraběnce Thunové a chátrající zámek je nepřístupný.

Druhé zastavení bylo v Čekanicích, o nichž jsou první písemné zprávy z roku 1274. Roku 1756 získal ves Jan Jiří Oliver Helversen z Helversheimu, který na místě vyhořelé stavby postavil v letech 1785 až 1786 klasicistní zámek, na proti zámku je Husův kámen odhalený roku 1901. „Na hrázi rybníka stojí kaplička v lidovém stylu a další kaplička stojí na konci obce v zahradě. Při cestě do Blatné u lesa stojí kaplička Panny Marie z roku 1815, kterou nechal postavit majitel zámku Alois Helversen na památku svého zachránění v bitvě u Lipska. Kaplička byla obnovena roku 1907 a u ní stojí 200 let starý památný Buk dr. Velenovského, nazvaný po zdejším rodáku dr. Josefu Velenovském, významném českém botaniku. Poblíž se nachází Rošice, kde býval dvůr čekanického panství. Poblíž v zahradě myslivny stojí Rošický klen, 200 let starý javor. Je to asi kilometr západně od Velenovské buku a po dalším kilometru se nachází 250 let starý Čekanický dub,“ pokračuje Jan Malířský.

Slavnostní přípitek pivem Mokrosucký rytíř. Zprava Jan Jelínek, Adam Jelínek, ředitel pivovaru Dušan Krankus a sládek pivovaru Vlastimil Matej.
Pivovar odměnil dalšího fachmana. Výrobce historických zbraní a majitele zámku

Poslední krátká zastávka byla v Bratronicích, o nichž je první písemná zmínka z roku 1361. Kolem roku 1575 byly v držení rodu Hořčiců z Prostého. Do roku 1864 jsou zde Talacové a po nich je zdědil synovec Josef Battaglia (1824 – 1891), roku 1897 se ujal správy panství Quido Battaglia (1873 – 1957). Roku 1948 byl velkostatek znárodněn a vrácen až roku 1990 v restituci Blance Battagliové, která zde žila se svým bratrem Christiánem (1914 – 1991). Oba byli vynikající cyklisté a Ota Pavel o nich psal v povídce "Baroni na kole". Na Chvalově je pak hrobková kaple se znaky Enisů a Battagliů. Dnes je snad v držení Lobkowiczů, kteří se asi dle financí snaží památku zachránit.