Demonstraci svolal odborový svaz Kovo. Očekává především to, že vláda s nimi bude lidsky komunikovat a že se k protestům přidají i další města. Účastníci akce vytýkají vládě, že neřeší otázky mladých lidí a seniorů a nedělá žádné kroky k tomu, aby snížila inflaci. Po 18. hodině se průvod vydal kolem firmy ČZ, teplárny a přes hrad až před strakonickou radnici, kde probíhaly projevy zúčastněných. Lidé k vyjádření nespokojenosti používali řehtačky, vuvuzely a podobné předměty.