Po lednovém přechodu na formu obchodní společnosti hospodaří nemocnice za prvních sedm měsíců roku 2007 se ziskem řádově v milionech korun. „Je předpoklad, že se v kladných číslech udrží i do konce letošního roku,“ uvedlředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Důvodem jsou především ozdravná opatření nemocnice, která spočívala v redislokačních opatřeních, restrukturalizacích a personálních změnách. Nemocnice snížila počet svých zaměstnanců o 30, v letošním roce je její personální plán nižší oproti stavu k 31. prosinci 2006 o 21 pracovníků. „Šlo o obslužné profese a menší počet profesí zdravotnických. Letos ke snížení stavu dochází především důslednou racionalizací obslužných provozů s využitím přirozených odchodů do starobního důchodu a podobně,“ dodal.

Další přesuny

Nemocnice opustila již tři bývalé pavilony. K dalším přesunům včetně zmenšení administrativy se chystá díky plánované konsolidaci laboratoří, spočívající v jejich centralizaci do pavilonu bývalé transfuzní stanice.

„Tato akce bude financována šesti miliony korun v rámci investičního programu podpory zdravotnictví Jihočeského kraje,“ pokračoval Fiala.
Dalším významným záměrem je centralizace operačních oborů, která by měla proběhnout do tří let. Na projektové přípravě této akce se bude stejnou částkou Jihočeský kraj podílet rovněž.

Grant

V druhém pololetí pak nemocnice bude z vlastních zdrojů pořizovat přístroje pro intenzivní péči a operační sály a ultrazvukový diagnostický přístroj pro interní oddělení. Mimoto nemocnice získala grant ministerstva zdravotnictví 800 000 korun na vybudování centra pro apaliky (odumření mozkové kůry, kde je centrum pro vědomí a hybnost končetin).