Jako první bylo přestěhováno odběrové centrum do původních prostor v přízemí budovy oddělení následné péče (vchod proti bufetu). „ORL ambulance je umístěna v přízemí dětského centra, ambulanci kožního oddělení najdou pacienti ve druhém patře pavilonu lékárny u vchodu do areálu pro pěší a dětskou neurologickou ambulanci v přízemí přístavby chirurgie vedle neurologické ambulance pro dospělé," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Lůžková část chirurgie – muži je ve třetím patře gynekologicko – porodnického pavilonu.
Lůžkové dětské oddělení je od pátku v prvním patře přístavby chirurgického pavilonu (vchod od ARO). Dnes a zítra bude již i dětská Lékařská služba první pomoci v přízemí přístavby chirurgického pavilonu.
„Dochází k postupnému přestěhování oddělení chirurgie a ARO do gynekologicko – porodnického pavilonu," pokračoval ve výčtu přesunů Tomáš Fiala. Nyní už je tam chirurgie muži a ženy a septická část chirurgie s urologií, od pondělí 22. do středy 24. října se tam pak dostane chirurgická jednotka intenzivní péče. V pátek 26. října bude dokončeno kompletní přestěhování chirurgického oddělení včetně ambulance a odborných poraden i oddělení ARO. Telefonický kontakt na jednotlivá pracoviště se nemění.

Doporučení

Pacienti i jejich návštěvníci by měli v této době věnovat kvůli všem těmto změnám zvýšenou pozornost informačnímu systému v areálu nemocnice.