Nové pracoviště se nachází v přízemí pavilonu operačních oborů v blízkosti centrální recepce, čekárna pro chodící pacienty je z prostor jižního křídla budovy. Pacienti imobilní budou přiváženi přímo od výtahů přístupovou chodbou z klinických oddělení a tento přístup právě vylučuje křížení s pacienty ambulantními.

Kolik to stálo:
Investiční náklady na přístroj SIGNA VOYAGER 1.5 T výrobce GE Healthcare Company Ltd. činí 27 415 985 korun bez DPH a jsou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu, náklady na stavební úpravy činily 3 355 601 korun DPH. Významným způsobem obě akce kofinancuje Jihočeský kraj.

„Medicína jde hodně dopředu, velmi dobře vzpomínám, když jsme ve Strakonicích v roce 1993 otevírali první naše CT, nyní se posouváme po 25 letech dále. Vyšetření v prostředí magnetické indukce 1.5 Tesla je zaměřeno na vyšetření mozku i celé nervové soustavy, břicha, měkkých tkání, kloubů a pohybové soustavy. Obrazové rozlišení tkání je vynikající a dnes magnet patří u některých onemocnění přímo k základním lékařským vyšetřením. Oproti rentgenovým vyšetřením vč. CT je výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak ale pro mnoho diagnóz zůstává vyšetřením základním a lépe vypovídajícím právě počítačová tomografie. Obě metody se vzájemně velmi dobře doplňují i s postupy nukleární medicíny – i tato diagnostika je ve Strakonicích, jako jedné ze dvou jihočeských nemocnic spolu s Nemocnicí České Budějovice, poskytována,“ popisuje předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.

V průběhu června probíhá testovací provoz, postupný přechod na provoz je očekáván během léta 2018. Mimořádné ocenění zaslouží Ministerstvo zdravotnictví ČR, kdy přístrojová komise již před téměř třemi lety schválila pořízení magnetu do Strakonic, stejně tak jako české zdravotní pojišťovny v čele s VZP, jež se zavázaly tento provoz hradit.

„V této souvislosti ovšem chci poděkovat kolegům z Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice za léta vyšetřování pacientů strakonického regionu magnetickou rezonancí na jejich pracovištích. Právě po nemocnicích v Českých Budějovicích, Písku a Táboře jsme spolu s nemocnicí v Jindřichově Hradci další jihočeskou nemocnicí, která pro své pacienty zajistí toto vyšetření,“ dodává Tomáš Fiala.

Celkem během dvou let investuje Nemocnice Strakonice do moderních technologií z evropských zdrojů 96 milionů korun, významný podíl kofinancování jde z prostředků Jihočeského kraje.

Společenské setkání u příležitosti zahájení provozu proběhne za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské a generálního ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka se uskuteční od 13 hodin.