CHOPN je zkratka pro chronickou obstrukční plicní nemoc, kterou má v České republice zhruba osm procent dospělých lidí. „Přičemž ve věku 65 až 70 let počet roste až na 50 procent. Očekává se, že by se CHOPN mohla do deseti let stát třetí nejčastější příčinou smrti. Rizikovým faktorem je kouření tabáku,“ informuje ředitel nemocnice Tomáš Fiala. „CHOPN se každopádně dá léčit. Diagnóza a klasifikace CHOPN jsou postaveny na průkazu ne zcela zvratné a zhoršující se obstrukce dýchacích cest, tj. na spirometrickém vyšetření,“ upozorňuje MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA a dodává: „Hlavními cíli léčby CHOPN jsou zmírnění příznaků, zabránění vývoje nemoci, zvýšení tělesné zdatnosti, respektive zvýšení tolerance fyzické zátěže, zlepšení celkového zdravotního stavu, zabránění a léčba komplikací, prevence exacerbace a snížení úmrtnosti. Možnosti léčby jsou tím větší, čím v časnějším stadiu onemocnění je CHOPN diagnostikována a léčena, samozřejmě i čím dříve dojde k odstranění poškozování plic, tj. kouření.“

Na pozoru by měli být hlavně lidé, které trápí častý kašel, vykašlávání hlenu a dušnost.