V červenci letošního roku jí stala Edita Klavíková, která do té doby působila jako vrchní sestra chirurgického oddělení. „Mojí povinností bude v podstatě sledovat nejen stavy zdravotních sester vně nemocnice, ale i změny na odděleních v našem zařízení,“ řekla Edita Klavíková.

V současné personálně problematické době je jejím hlavním úkolem především zajišťování odborného zdravotnického nelékařského personálu. „Včetně vedení metodiky kvality ošetřovatelské péče a dohlížení nad jejím dodržováním,“ říká předseda představenstva nemocnice Tomáš Fiala.

Dosavadní náměstkyní pro ošetřovatelskou péči byla Marie Janoušková, která vedla střední a nižší zdravotnický personál nemocnice od roku 1988.